Địa chỉ: 24 Thoại Ngọc Hầu, P. Hoà Thạnh, Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909 353 277 – 0938 519 266

E-mail: chungcucarillontanphu@gmail.com