Hé lộ khoản lãi liên doanh giúp Sacomreal “lật ngược thế cờ”

Liên doanh CTCP Đầu tư Bất động sản Sài gòn Thương tín Tân Thắng đã nhận trả các khoản chi phí thanh toán đất còn lại của dự án Celadon tương đương với 418,19 tỷ đồng bằng tiền và hơn 18 tỷ đồng bằng căn hộ.

Tại BCTC hợp nhất soát xét bán niên 2015 hợp nhất mà Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (Sacomreal – SCR) mới công bố gần đây, SCR đã cho biết chi tiết về khoản lãi liên doanh mà doanh nghiệp này ghi nhận trong quý II vừa qua.

So với báo cáo tài chính do SCR tự lập, kết quả kinh doanh sau soát xét không có sự thay đổi. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lãi gộp từ hoạt động kinh doanh chính chỉ đạt 18 tỷ đồng, do quy mô doanh thu cùng chi phí giá vốn đều đồng loạt giảm mạnh, tương đương gần 15% cùng kỳ. Doanh thu tài chính và chi phí tài chính cùng tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do ghi nhận lãi và lỗ từ từ việc thanh lý các khoản đầu tư. Cụ thể, lãi từ thanh lý là 147 tỷ đồng, trong khi đó, lỗ thanh lý các khoản đầu tư lên tới 211 tỷ đồng.

Kết quả là công ty lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 119 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ hoạt động khác “cứu cánh”, Sacomreal đã “lật ngược thế cờ”, báo lãi lớn trong quý II và 6 tháng đầu năm.

Nguyên nhân là do trong kỳ công ty đã thu về 436 tỷ đồng thu nhập từ công ty Liên doanh là CTCP Đầu tư Bất động sản Sài gòn Thương tín Tân Thắng, chủ đầu tư Dự án Celadon City. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sacomreal lãi ròng 145 tỷ đồng, tăng vọt so với khoản lãi 15 tỷ đồng cùng kỳ 2014.

Được biết, vào tháng 3/2010, SCR đã ký thỏa thuận liên doanh với Gamuda Land (HCMC) Sdn BHD và một cổ đông cá nhân. Thỏa thuận liên doanh này thiết lập các điều khoản và điều kiện thanh toán chi phí quyền sử dụng đất mà SCR góp vốn và chuyển nhượng cho Liên doanh là CTCP Đầu tư Bất động sản Sài gòn Thương tín Tân Thắng.

Tháng 9/2011, thỏa thuận liên doanh được điều chỉnh, theo đó SCR sẽ phải bảo lãnh tổng khoản thanh toán tối đa và nghĩa vụ tài chính đối với đất và chuyển quyền sử dụng đất. Cụ thể, Tân Thắng sẽ nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ối với các loại đất: đất ở, đất cho kinh doanh, dịch vụ, đất cho công trình công cộng, đất cho giao thông, cây xanh và nước. Sau đó, Tân Thắng sẽ chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất kinh doanh và dịch vụ cho khách hàng.

Các khoản thanh toán đất được giới hạn trong ngưỡng 64,8 triệu USD. Nếu vượt ngưỡng trên, SCR sẽ chịu phần vượt quá; nhưng nếu thanh toán ít hơn 64,8 triệu USD, SCR sẽ được nhận khoản chênh lệch từ liên doanh.

Từ tháng 11/2011, Tân Thắng đã nhận được toàn bộ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng thanh toán 31,8 triệu USD. Tháng 1/2012, Tân Thắng chuyển Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất kinh doanh và dịch vụ cho Công ty TNHH Aeon Vietnam. Một số khoản chi phí còn phát sinh sau đó. Theo thỏa thuận cuối tháng 12/2012, Tân Thắng dự kiến còn phải chi trả hơn 25 triệu USD.

Trong quý II này, vào ngày 16/6/2015, Tân Thắng và SCR đã ký thỏa thuận, theo đó Tân Thắng đồng ý trả cho SCR khoản tiền còn lại được nêu trên. Đây cũng chính là khoản tiền giúp SCR ghi nhận tổng cộng hơn 436 tỷ đồng vào thu nhập khác trong đó 418,19 tỷ đồng bằng tiền và hơn 18 tỷ đồng bằng căn hộ. SCR cho biết các khoản tiền đã được thanh toán vào cuối kỳ.

Với việc chuyển toàn bộ nghĩa vụ cho Liên doanh, SCR chính thức thoái khỏi dự án Celadon City do Liên doanh này đầu tư. Danh sách nhà đầu tư Dự án này hiện chỉ còn NĐTNN đến từ Malaysia, Gamuda Land.

Ngoài ra, trong kỳ, công ty phải chi hơn 114 tỷ đồng tiền phạt do chậm thực hiện chuyển tên pháp lý cổ phần đã bán trước đây cho CTCP Đầu tư Thành Thành Công theo thỏa thuận đã ký trước đó. Lợi nhuận từ hoạt đông bất thường do đó giảm còn 302 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn tăng vọt so với con số đạt được cùng kỳ.