Sàn giao dịch BĐS Sacomreal

0936644222

Luật Nhà ở 2014 cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Luật Nhà ở 2014 cho phép người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam

Luật Nhà ở cho phép người nước ngoài được mua nhà có thể xem là cú hích rất lớn cho thị trường bất động sản

10 điểm mới nổi bật của Luật nhà ở 2014

10 điểm mới nổi bật của Luật nhà ở 2014

Kể từ 01/07/2015, Luật nhà ở 2014 bắt đầu có hiệu lực, thay thế Luật nhà ở 2005. Theo đó, có nhiều điểm mới nổi bật như sau:

Những điểm mới của Luật kinh doanh Bất động sản 2014

Những điểm mới của Luật kinh doanh Bất động sản 2014

Tăng vốn pháp định, chi tiết hóa phạm vi kinh doanh bất động sản và hoạt động kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai,… là một số điểm nổi bật quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Gọi ngay Đăng ký