Hotline

0902550237

Tiến độ Cộng Hoà Garden

+ Tiến độ công trình tháng 7/2016

block-d-cong-hoa-garden-thang7

Block D cong hoa Garden đang xây đến tầng 6

block-e-cong-hoa-garden-thang7

Block E Cộng Hoà Garden đã lên đến tầng cuối cùng - tầng 14

Tháng 5/2016 dự án Cộng Hoà Garden đã xây dựng đến tầng 8.

conghoa-garden

Đường vào dự án

conghoa-garden

Cộng Hoà Garden đang đổ sàn tầng 8

Gọi ngay